Байгаль нуур бүх талаараа гайхамшигтай. Дэлхийн цэнгэг уст нууруудын усан сангийн 20%-ийг агуулдаг энэ үзэсгэлэнт нуур 50 метрийн гүнд байгаа зүйлийг төвөггүй харж болохоор тийм тунгалаг устай ажээ.

Япон бол гайхалтай орон билээ. Энэ улсад эрч хүч, тогтвортой байдал, уламжлал, орчин үе, эмх замбараагүй байдал зохицон оршдог байна.